Azbest – nebezpečí, o kterém nemusíte vědět

azbest
Azbest – nebezpečí, o kterém nemusíte vědět

I když už je azbest ve stavebnictví zakázán, stále ještě se s ním můžete setkat při rekonstrukcích starších budov.

A nemusí jít jen o veřejné objekty, jako jsou školy, úřady, zdravotnická zařízení, ale také rodinné domy, rekreační objekty a průmyslové budovy. A také bytové domy, například populární paneláky. Věděli jste, že nebezpečná azbestová vlákna v sobě mohou mít také stoupačky, které v panelových domech propojují koupelny nebo kuchyně? Konkrétně se jedná například o kanalizační trubky, ale také vedení vzduchotechniky.

Ve starších panelových, ale také jiných bytových domech, které ještě neprošly rekonstrukcí, jsou totiž ještě stoupačky z azbestocementu nebo osinkocementu. Jako všechny stavební hmoty, i tento materiál stoupaček s obsahem azbestu je v České republice i celé Evropské unii od roku 2005 zakázán. Nově se tedy používat nesmí, ale ve starších objektech ještě ve stěnách, stoupačkách i střechách být může.

Výměna azbestocementových stoupaček v bytových domech je vysoce odbornou aktivitou, kterou nemůže vykonávat každá stavební firma. Dokážou to jen společnosti se znalostí příslušné legislativy, správné metodiky pro tyto práce a také s vysoce proškoleným personálem. A právě takovou je i EKOLSAN.CZ. Azbestová vlákna jsou velmi malá, ale mohou proniknout až do plic, a tak zapříčinit vážná plicní onemocnění, včetně rakoviny.

Ať už je příčinou výměny stoupaček havárie, nebo se jedná o naplánované rekonstrukční práce, vždy je třeba postupovat maximálně rychle a zároveň bezpečně. Během výměny se nejprve stabilizuje azbest v prvcích určených k výměně, které jsou následně demontovány, zabaleny a odevzdány k ekologické likvidaci. Zároveň EKOLSAN.CZ stoupačky připraví pro instalaci nových z bezpečného materiálu. Ať už je majitelem obec, sdružení vlastníků, družstvo či jiný soukromý majitel, EKOLSAN.CZ doporučí nejvhodnější způsob ekologické sanace stoupaček.